Komunikat o jakości wody basenowej wydany przez Stowarzyszenie CDP NUREK BYTOM

Data Ocena Uwagi
Zbiorcza ocena jakości wody na pływalni za 2022r. dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu 12.03.2024 r. odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami --------
Spełnienie przez wodę na pływalni wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia* Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. w Katowicach 10.05.2024 r. dobra --------
Aktualne przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów wynikających z oceny dokonanej przez Zarządzającego pływalnią _______ _______ --------
Podjęte działania naprawcze _____ _____ --------

Informujemy, że na obiekcie jest prowadzony monitoring jakości wody basenowej przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. w Katowicach