Komunikat o jakości wody basenowej wydany przez Stowarzyszenie CDP NUREK BYTOM

Data Ocena Uwagi
Zbiorcza ocena jakości wody na pływalni za 2021r. dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu 28.03.2022 r. dobra --------
Spełnienie przez wodę na pływalni wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia* Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. w Katowicach 15.11.2022 dobra --------
Aktualne przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów wynikających z oceny dokonanej przez Zarządzającego pływalnią -------- -------- --------
Podjęte działania naprawcze -------- -------- --------

Informujemy, że na obiekcie jest prowadzony monitoring jakości wody basenowej przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. w Katowicach