CENNIK USŁUG 

(OBOWIĄZUJE OD 09.01.2023 ROKU)

 

Nazwa usługi  

Cena

 

Basen bilet normalny 15,-
Basen bilet emeryt/student 12,-
Basen bilet ulgowy 10,-

Basen karnet 15 wejść-normalny  

(ważny 2 m-ce)

175,-

Basen karnet 30 wejść-normalny

 (ważny 4 m-ce)

300,-
Basen karnet 15 wejść-emeryt / student (ważny 2 m-ce) 145,-
Basen karnet 30 wejść-emeryt / student (ważny 4 m-ce) 220,-
Basen karnet 15 wejść-ulgowy (ważny 2 m-ce) 115,-
Basen karnet 30 wejść-ulgowy (ważny 4 m-ce) 180,-
Grota solno-jodowa bilet normalny 16,-
Grota solno-jodowa bilet emeryt 14,-
Grota solno-jodowa bilet ulgowy 10,-
Grota solno-jodowa karnet 5 wejść-dorośli(ważny 1 m-c) 70,-
Grota solno-jodowa karnet 10 wejść-dorośli (ważny 2 m-ce) 115,-
Grota solno-jodowa karnet 5 wejść- dzieci (ważny 1 m-c) 45,-
Grota solno-jodowa karnet 10 wejść-dzieci (ważny 2 m-ce) 75,-
Sauna grupa 1h 200,-
Sauna (sauna, basen) 1h 30,-
Sauna (sauna, basen) 2h 40,-
Basen 1 tor 140,-
Basen 2 tory 235,-
Basen 3 tory 300,-
Basen cały 360,-
Basen nurkowie 1os/45min 45,-
Basen + sauna – karnet normalny-10 wejść (ważny 2 m-ce) 250,-
Basen 1 tor + sauna 220,-
Basen 2 tory + sauna 310,-
Basen 3 tory + sauna 400,-
Basen cały + sauna 450,-
Siłownia 10,-
Siłownia karnet 15 wejść  (ważny 1 m-c) 110,-
Siłownia karnet 30 wejść (ważny 2 m-ce) 150,-
Aerobik – wejście jednorazowe 25,-
Aerobik karnet 4 wejścia (ważny 1 m-c) 90,-
Aerobik karnet 8 wejść (ważny 2 m-ce) 165,-
Nauka pływania – jednorazowe wejście 45,-
Nauka pływania karnet 4 wejścia 150,-
Nauka pływania karnet 8 wejść 260,-
Nauka pływania – jednorazowe wejście indywidualna nauka pływania 70,-
Nauka pływania –4 wejścia indywidualna nauka pływania 250,-
Nauka pływania – 8 wejść indywidualna nauka pływania 450,-
Basen ½ (część płytka) 200,-
Basen ½ (część głęboka) 250,-
Basen bilet instruktor

Bilet rodzinny 2 + 1 – rodzice + 1 dziecko

Bilet rodzinny 2 + 2 – rodzice + 2 dzieci

18,-

30,-

40,-