Nasz obiekt

Bardzo ważnym osiągnięciem w działalności organizacyjnej Stowarzyszenia było nabycie obiektu kąpieliska krytego, w którym stworzono wyjątkowe warunki w swojej działalności pływacko – płetwonurkowej, poprzez rozbudowę pomieszczeń wewnątrz obiektu kąpieliska. Pozwoliło to na całoroczne prowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych, posiadając odpowiednie pomieszczenia z  zapleczem sprzętowym.

Obiekt w czasie remontu i rozbudowy.

Basen po napełnieniu wodą

Zajęcia nauki pływania

Otrzymane w dzierżawę kąpielisko kryte było w ówczesnym czasie nieczynne z tytułu szkód górniczych, które zostały usunięte we własnym zakresie Stowarzyszenia. Kąpielisko zostało wybudowane w latach 1966 – 67 z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego. Aby utrzymać działalność kąpieliska i dostosować je to obecnych trendów oraz standardów, przeprowadzono termomodernizację obiektu w latach 2002 – 2003, przy pomocy zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i własnych środków finansowych wypracowanych z dodatkowo prowadzonej działalności gospodarczej. Obiekt uzyskał standard europejski z możliwością rozszerzenia usług rehabilitacyjno – rekreacyjnych, nie tylko dla potrzeb społeczności bytomskiej, lecz i regionalnej.

Obecnie na terenie kąpieliska działa czynnie klub nurkowy, organizowane są kursy nurkowe, wyjazdy, spotkania, wykłady, szkolenia. Basen otwarty jest również na inne kluby zarówno nurkowe jak i prowadzące jakiekolwiek aktywności wodne. Poza działalnością sportową obiekt otwarty jest również dla klientów indywidualnych. Dysponujemy sauną, jacuzzi, bistro, siłownią, pokojami noclegowymi, salką wykładową, grotą solno – jodową.